Al je lesmateriaal op één plaats!

Plan gericht dankzij een volledig aanbod lesfiches van alle uitgeverijen, waardoor doelen automatisch gekoppeld zijn. Bovendien kan je vanuit lesfiches van Van In methodes onmiddellijk het bordboek en de digitale handleiding openen.

Overzichtelijke doelenrapportage

Krijg snel zicht op welke doelen je reeds behandelde en welke je nog in de toekomst moet behandelen. Via grafieken kan je de evolutie van je ingeplande leerplandoelen duidelijk opvolgen.

Voor alle netten, ook in de toekomst

Zet Mijn planner in, ongeacht of je in het katholiek, stedelijk of gemeenschapsonderwijs lesgeeft. Gaat jouw school bovendien in september 2018 met het nieuw leerplanconcept van het katholiek basisonderwijs aan de slag? Dan zit je nu al goed met Mijn planner.

bingellogo-white

Werkt jouw school met Mijn Van In /Bingel?

Dan hebben we goed nieuws! Mijn planner is 100% geïntegreerd in Mijn Van In en biedt ook daar tal van voordelen en synergieën.